התנופה - ייעוץ וליווי עסקי​​​​​​​

My Image

​​​​​​​ office@hatnufa.com​​​​​​​

My Image
My Image

מימון עסקים - קרנות​​​​​​​

מטרת הלוואה

1. השקעה - הרחבת עסק ופיתוחו
2. הון חוזר - לתפעול שוטף
​​​​​​​3. הקמת עסק חדש

קהל יעד

עסקים קטנים ובינוניים, לקוחות בנק הפועלים ומצטרפים חדשים, שהם:
1. עסקים בהקמה
2. עסקים קטנים - עוסק מורשה/תאגיד, בעלי מחזור מכירות שנתי עד 25 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה
​​​​​​​3. עסקים בינוניים - בעלי מחזור עסקי שנתי עד 50 מיליון ש"ח 

סכום הלוואה

עסק בהקמה - עד 500 א' ₪
עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מ' ₪ -  עד 500 א' ₪
עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מ' ₪ ועד 25 מיליון ₪  - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם
עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מ' ₪ ועד 50 מיליון ₪  - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם

תקופת הלוואה

72 חודשים
גרייס עד 12 חודשים ויתרת ההלוואה ב60 תשלומים

ריבית

הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק
מסלול הריבית להלוואה: הלוואה בריבית פריים

ביטחונות להלוואה

ערבות בעלים - ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של 25% מסכום ההלוואה, הביטחונות בכפוף לאישורם ועל פי שיקול דעת הבנק ו/או שעבוד הנכס/הציוד במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישתו.
עסקים עם מחזור שנתי של החל מ – 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪, שקיים אצלם שעבוד שוטף כללי לבנק אחר על נכסי החברה, יהיו זכאים להלוואה בקרן בתנאי שביטלו את השעבוד השוטף הכללי או  הסכימו לחתום על מסמך פרי פסו 

הטבות בעמלות

פטור מעמלת הקצאת בטוחה
הנחה של 70% מעמלת עריכת מסמכים על פי תעריפון הבנק